50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/10/2022
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg skal kjøpe frukt og grønsaker. veux acheter des fruits et des légumes.  
2.Når går siste T-banen? part le dernier métro?  
3.Kan du ta bagasjen min?Veuillez prendre mes .  
4.Kva for buss går til sentrum?Quel va dans le centre-ville?  
5.noko godtquelque chose de bien / bon  
6.ei alvorleg ulukkeun accident  
7.heile vekadurant toute la semaine / toute la  
8.å drikke av eit glasboire dans un  
9.den / det tredjele, la  
10.Eg vil gjerne få ein omvisar som snakkar italiensk.Je voudrais un qui parle italien.  
11.opp og nedde haut bas  
12.om ettermiddagen l’après-midi / l’après-midi  
13.Vi leitar etter ein sportsbutikk. cherchons un magasin d’articles sportifs.  
14.Det er elevane. sont les élèves.  
15.eg er ikkje svoltenJe n’ai pas .