50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


11/28/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Er museet ope på torsdagar?Le musée le jeudi?  
2.Eg skal til kiosken og kjøpe ei avis.Je veux aller kiosque pour acheter un journal.  
3.Eg vil gjerne ha eit rom med dusj. voudrais une chambre avec douche.  
4.Det er kjempebra!C’est !  
5.Japan ligg i Asia.Le est situé en Asie.  
6.klokka er nøyaktig fem.Il est 5 heures pile / .  
7.å ha lyst til å envie de  
8.Ho lærer russisk. apprennent le russe.  
9.Gå til venstre ved hjørnet.Tournez à au coin de la rue.  
10.God morgon! / God dag! !  
11.Den sjuande dagen er sundag.Le septième jour le dimanche.  
12.å brekke beinet casser la jambe  
13.Kor lenge tek turen til Berlin?Combien de temps dure le trajet jusqu’à ?  
14.Kan eg få kvitteringa?Donnez-moi reçu, s’il vous plaît.  
15.å ha eigen bilavoir sa propre voiture / avoir sa voiture