50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?A s’élève la commission?  
2.å sove rolegdormir  
3.Kan eg få rekninga? , s.v.p.! / Apportez-moi l’addition!  
4.frå venstre mot høgrede gauche à  
5.I dag arbeider eg ikkje.Aujourd’hui, je ne pas.  
6.å setje seg inn i bilenmonter en  
7.etter mi meiningà mon avis / selon moi / d’après  
8.I dyrehagen zoo  
9.Sjå etter kva klokka er!Quelle heure est-il à ta montre? / Quelle heure ?  
10.mindre og mindrede moins en  
11.London er ein hovudstad.Londres est capitale.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Où est la la plus proche?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Le , l’été,  
15.til salsà