50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/27/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?Apakah bisa peralatan selam?  
2.London ligg i Storbritannia.London terletak di .  
3.Hovudet fyrst. kepalanya.  
4.De lærer italiensk.Kalian belajar Italia.  
5.Var det noko meir? yang masih Anda inginkan?  
6.Vil du ha poteter til? ingin dengan kentang?  
7.Har du ei bensinkanne? Anda punya jerigen?  
8.han vil ikkje høyre tidak mau mendengarkan  
9.rett veg tiljalan benar ke  
10.å pusse skorne / menyemir sepatu  
11.Du kan berre køyre etter meg.Anda juga dapat mengikuti saya dari .  
12.rett veddekat  
13.Berre køyr til endestasjonen. saja sampai stasiun terakhir.  
14.Når går neste tog til Paris?Kapan kereta selanjutnya berangkat ke ?  
15.Eg likar tomatar.Saya suka makan .