50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/25/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret? besar iurannya?  
2.å sove roleg dengan tenang  
3.Kan eg få rekninga?Bolehkah saya bonnya!  
4.frå venstre mot høgredari ke kanan  
5.I dag arbeider eg ikkje.Hari ini saya tidak .  
6.å setje seg inn i bilen di mobil  
7.etter mi meiningmenurut pendapat  
8.I dyrehagenDi binatang  
9.Sjå etter kva klokka er!Lihat berapa sekarang?  
10.mindre og mindresemakin  
11.London er ein hovudstad.London adalah sebuah ibu .  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Dimana ada pom bensin ?  
13.45 [førtifem]45 [ puluh lima]  
14.Våren, sumaren,Musim semi, panas,  
15.til sals