50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/13/2021
44
0
0:00 sec
Yes
Test 44      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Er dyreparken open på onsdagar?Apakah kebun binatang buka pada rabu?  
2.ved åttetidasekitar jam  
3.Eg har god tid.Saya punya .  
4.Kan du hjelpe meg? Anda membantu saya?  
5.49 [førtini / ni og førti]49 [empat puluh ]  
6.Når begynner omvisinga? mulai acaranya?  
7.Linja er alltid oppteken. selalu sibuk.  
8.Kassa er der borte.Kasirnya di sana.  
9.Har du vondt?Apakah Anda sakit?  
10.Er det att billettar til kinoen?Apa masih ada untuk bioskop?  
11.å gå til tannlegenpergi ke dokter  
12.eit par gongerbeberapa  
13.å køyre fort  
14.Tolv månader er eitt år.Dua belas bulan satu tahun.  
15.å bringe lukkemembawa