50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/10/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå heimandare a  
2.Så stor han er!Che che è!  
3.den, det fyrsteil / la prima  
4.Flott, eg tek rommet.Bene, la camera.  
5.Du må pakke kofferten vår!Devi preparare le nostre !  
6.I dag går det ein god film.Oggi danno un bel .  
7.Når er du fødd?Quando nato?  
8.vi er på side 5. a pagina 5  
9.bakover  
10.Eg treng ein bergingsbil.Ho bisogno di autosoccorso.  
11.Likar du òg paprika?Piacciono anche a i peperoni?  
12.Kva kostar det til flyplassen?Quanto costa fino ?  
13.ein eller annanqualcuno / persona qualunque  
14.å lese avisaleggere giornale  
15.Den femte dagen er fredag. quinto giorno è il venerdì.