50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/07/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg skal kjøpe frukt og grønsaker.Voglio comprare frutta e .  
2.Når går siste T-banen?Quando l’ultima metropolitana?  
3.Kan du ta bagasjen min?Per favore, mi i bagagli.  
4.Kva for buss går til sentrum?Quale autobus in centro?  
5.noko godtqualcosa di  
6.ei alvorleg ulukkeun grave  
7.heile veka tutta la settimana  
8.å drikke av eit glas da un bicchiere  
9.den / det tredjeil terzo / terza  
10.Eg vil gjerne få ein omvisar som snakkar italiensk.Vorrei una che parli italiano.  
11.opp og ned e giù  
12.om ettermiddagen pranzo / nel pomeriggio  
13.Vi leitar etter ein sportsbutikk.Cerchiamo negozio di articoli sportivi.  
14.Det er elevane.Questi sono gli .  
15.eg er ikkje svolten ho fame