50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/26/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Når er vi framme ved grensa?Quando arriveremo alla ?  
2.5 [fem]5 [ ]  
3.Kor lenge har du vore sjuk?Da quanto è ammalato?  
4.Ho er kvart over tre.Sono le e un quarto.  
5.Når begynner framsyninga?Quando comincia spettacolo?  
6.Kan eg få det i små setlar?Per mi dia banconote di piccolo taglio.  
7.eg vil helst ha kaffipreferisco caffè  
8.Kor er batteriet?Dove trovo batteria?  
9.Eg skal kjøpe ei avis.Voglio un giornale.  
10.Eg treng eit skrivebord og ei hylle. bisogno di una scrivania e di uno scaffale.  
11.tysk historiela della Germania  
12.Der er det ein restaurant. un ristorante.  
13.å ha det bra / sentirsi bene  
14.ikkje så sjeldan di rado  
15.Kor er pingvinane? sono i pinguini?