50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/30/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?Si può noleggiare per sommozzatori?  
2.London ligg i Storbritannia.Londra si trova in .  
3.Hovudet fyrst. la testa.  
4.De lærer italiensk. studiate l’italiano.  
5.Var det noko meir? qualcos'altro?  
6.Vil du ha poteter til? vuole con le patate?  
7.Har du ei bensinkanne? un bidone di riserva?  
8.han vil ikkje høyrenon sentire  
9.rett veg tilla strada giusta  
10.å pusse skorne le scarpe  
11.Du kan berre køyre etter meg.Può anche seguirmi in .  
12.rett ved vicino a  
13.Berre køyr til endestasjonen.Arrivi all’ultima fermata.  
14.Når går neste tog til Paris?Quando il prossimo treno per Parigi?  
15.Eg likar tomatar.Mi molto i pomodori.