50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/04/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Quant’è tariffa?  
2.å sove rolegdormire  
3.Kan eg få rekninga?Il conto, per .  
4.frå venstre mot høgre sinistra a destra  
5.I dag arbeider eg ikkje. non lavoro.  
6.å setje seg inn i bilensalire in  
7.etter mi meininga parere  
8.I dyrehagen zoo  
9.Sjå etter kva klokka er!Guarda l'orologio, che ora !  
10.mindre og mindre meno  
11.London er ein hovudstad. è una capitale.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Dov’è il distributore di benzina?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,La primavera, ,  
15.til salsin / vendesi