50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/08/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byen la città  
2.Eg likar den parken der.Questo parco qui piace.  
3.ein må arbeide lavorare  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?Dove si possono comprare francobolli?  
5.Eg skal kjøpe ei bok. comprare un libro.  
6.i ettermiddag dopopranzo / nel pomeriggio  
7.eg lurer på kviformi domando  
8.eit kvartaltre mesi / trimestre  
9.Skal vi gå på butikken?Andiamo un centro commerciale?  
10.Eg skal vise deg. faccio vedere / insegno io.  
11.eg er varmho caldo / caldo  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.Vorrei di meno costoso.  
13.Ser du landsbyen der borte?Vedi villaggio lì?  
14.Rett! / Det stemmer!Giusto! / !  
15.Det har skjedd ei ulukke.C’è stato un .