50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/27/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.utan tvil / tvillaust dubbio  
2.13 [tretten]13 [ ]  
3.Når sluttar omvisinga?Quando finisce la visita ?  
4.31 [trettiein]31 [ ]  
5.Kor er toalettet?Dov'è la ?  
6.Vi leitar etter eit apotek. una farmacia.  
7.framover avanti  
8.Eg treng eit dobbeltrom.Ho bisogno di una doppia.  
9.å gjere reint  
10.Filmen er heilt ny.Il film è appena .  
11.han kjem truleg ikkje i dag non verrà oggi  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Dekka er svarte.Le sono nere.  
14.Kjellaren er nede.Sotto c’è la .  
15.Eg synest det er stygt.Lo brutto.