50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/01/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg leige ein båt her? ここで ートをレンタルできますか? 
2.Uttalen din er veldig god. たの発音はとても良いです。 
3.litt tålmod 気 
4.Du kan ta trikken òg.市電 も行けます。 
5.Januar, februar, mars 、二月、三月、 
6.Du treng ein stor koffert.あなたには大きなスーツケースが必 です。 
7.å ha undervising授業があ  
8.Kvar er slottet?お城はどこです ? 
9.Eg likar den hagen der.あそこの庭が気に入り した。 
10.Eg kjem straks!すぐ来ま 。 
11.Eg treng eit (by)kart. は市街地図が必要です。 
12.Ikkje gløym passet!パスポートを忘 ないように! 
13.Eg vil gjerne leige ein bil.私は車 借りたいです。 
14.Dokteren kjem snart.医者 すぐに参ります。 
15.Er vatnet varmt?水は暖か ですか?