50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.私達はここにい す。 
2.ovanfrå から 
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.もう一年も失 中です。 
4.han studerer i Berlin ベルリンの大学で学んでいる 
5.Han snakkar engelsk. は英語を話します。 
6.Kva er det på TV?テレビでは何をやっていま か? 
7.Kvar er nashorna?サイは こですか? 
8.Er det att fleire billettar til teateret?劇場のチケットはま ありますか? 
9.Kjem du frå Asia? アからこられたのですか? 
10.å tene på eit sal い利益で売却する 
11.tidleg på morgonen 朝に 
12.særs mange folkとても大勢の  
13.Kva er det på kino i kveld?今夜は映画館 何をやっていますか? 
14.det kan hende. はありえる 
15.Når kjem toget til Amsterdam?列車は何時にアムステル ムに着きますか?