50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/05/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å gå heim家に帰  
2.Så stor han er!なんて大き のでしょう。 
3.den, det fyrste一人  
4.Flott, eg tek rommet.この部 にします。 
5.Du må pakke kofferten vår!あなたは私達のスーツケースを準 しなくてはいけません。 
6.I dag går det ein god film. 日はいい映画をやっています。 
7.Når er du fødd?あなたはいつ生まれ したか。 
8.vi er på side 5.5ページ います 
9.bakover ろに 
10.Eg treng ein bergingsbil.レッカー移動が必要 す。 
11.Likar du òg paprika?パプリカも好きで か? 
12.Kva kostar det til flyplassen?空港までいく ですか? 
13.ein eller annan こかの誰か 
14.å lese avisa新聞 読む 
15.Den femte dagen er fredag. 日目は金曜日です。