50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/06/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Når er vi framme ved grensa?国境にはいつ着き すか? 
2.5 [fem]5 [
3.Kor lenge har du vore sjuk?もうどのくらい病気なん すか。 
4.Ho er kvart over tre.今は三時十五 です。 
5.Når begynner framsyninga? 演は何時ですか? 
6.Kan eg få det i små setlar?小額 幣でお願いします。 
7.eg vil helst ha kaffi私はコーヒーを飲むほうが きだ 
8.Kor er batteriet? はどこですか? 
9.Eg skal kjøpe ei avis.新聞を買い いです。 
10.Eg treng eit skrivebord og ei hylle.机と棚 要ります。 
11.tysk historieドイツ 歴史 
12.Der er det ein restaurant.あそ にレストランがあります。 
13.å ha det bra 分がいい 
14.ikkje så sjeldan しくない 
15.Kor er pingvinane?ペンギンはどこです ?