50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/23/2022
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi treng pizza og spaghetti.私達はピザとスパゲッティが必 です。 
2.å betale gjelda si彼の借金を払  
3.ein kveldある  
4.Er restauranten open? トランは開いていますか。 
5.Kan eg leige ein liggestol her?ここでビーチチェアをレ タルできますか? 
6.Eg likar ikkje oliven. リーブは嫌いです。 
7.han treng pengar はお金が必要だ 
8.Kor er bjørnane? どこですか? 
9.å få klypt håret髪を切ら る 
10.Eg vil gjerne surfe.サーフィンが たいです。 
11.i ein avstand av少し離れた に 
12.15 [femten]15 [十
13.Eg har time klokka ti.10時に 約があります。 
14.Kor er vaskemaskina? 濯機はどこですか? 
15.Skal vi reise til stranda? に行きましょうか?