50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/30/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?手数料 いくらですか? 
2.å sove roleg静か 眠る 
3.Kan eg få rekninga?領収書を らえますか。 
4.frå venstre mot høgre左か 右 
5.I dag arbeider eg ikkje.私は今 は働きません。 
6.å setje seg inn i bilen車に乗   
7.etter mi meining私の見方 /  の意見からすると 
8.I dyrehagen動物園  
9.Sjå etter kva klokka er!時計でどれだけおそいか見て らん。 
10.mindre og mindre益々 なくなる 
11.London er ein hovudstad.ロンド は首都です。 
12.Kor er næraste bensinstasjon?一番近 ガソリンスタンドはどこですか? 
13.45 [førtifem]45 [四 五] 
14.Våren, sumaren, 夏、 
15.til sals り物