50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/07/2023
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å ta medisinen sin彼の薬 / 薬を む 
2.Du lærer spanskあなたはスペ ン語を習います。 
3.Har du eit handkle?タオルを っていますか? 
4.I dag har vi tid.今日は 間があります。 
5.Er du ofte her?ここにはよく来るので か? 
6.det er snilt av degご親切に うも 
7.Nei då, slett ikkje.ぜんぜんかまいません 。 
8.Dusjen verkar ikkje.シャワーが壊れて ます。 
9.eg skulle akkurat til å gå私は今でかけるところ った 
10.Er det ledig her?この席、空いてます ? 
11.Kor mange gonger? ですか。 
12.det er min tur 番だ 
13.Kor er garderoben?更衣室はどこ すか? 
14.Juli, august, september,七月、八 、九月、 
15.han kjem inn i rommet彼は部屋に った