50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.å reise med bussenバスに乗 ていく 
2.Eg vil gjerne ha eit glas raudvin.赤ワインを一杯く さい。 
3.Røykjer du?タバ を吸いますか? 
4.Kvinna likar appelsinjus og grapefruktjus.女性はオレンジジュー とグレープフルーツジュースが好きです。 
5.Eg synest det er fælt.ひどいです 。 
6.Vi vil gjerne ete middag.昼ご飯にしまし う。 
7.Eg vaskar badet.私は風呂 を掃除します。 
8.Kor er glasa?コップはどこで か? 
9.Eg vil gjerne har ein forrett.前菜 ください。 
10.Kor er løvene? イオンはどこですか? 
11.å reise 行をする 
12.frå start til slutt始めから終わ まで 
13.57 [femtisju]57 [ 十七] 
14.Har du fått nytt kjøken?台所を しくしましたか? 
15.oktober, november og desember.十月、十一月、十二 。