50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/05/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg få sjå papira dine?書類 見せてください。 
2.Filmen var interessant. 画は面白かったです。 
3.Ein billett til Madrid, takk.マドリッドまで一枚お願いし す。 
4.I morgon er det måndag.明日、月曜 です。 
5.Eg vil gjerne ha eit bord til ... personar. 用の席をお願いします。 
6.å ringje til politiet を呼ぶ 
7.Rom til leige 部屋あります 
8.i starten始め  
9.8 [åtte]8 [
10.i går kveld 夜 
11.å vere trøytt  
12.La meg vere i fred!ほっ いてくれ。 
13.Skal vi dra til fjells? に行きましょうか? 
14.Eg likar mais.とうも こしが好きです。 
15.sju, åtte, niしち、はち、