50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/29/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg tinge hotellrom her?ここでホテ の予約は出来ますか? 
2.Eg har ein tallerk.お皿があ ます。 
3.kvinna 性 
4.Ikkje rør deg. な。 
5.Eg vil kjøpe ein returbillett til Kjøbenhavn.コペンハーゲンまで帰りの切符を 願いします。 
6.Eg drikk mineralvatn.私はミネラルウォーターを飲み す。 
7.Kom ned hit! におりろ。 
8.Plagar det deg om eg røykjer?タバコを吸っても まいませんか? 
9.ein kopp kaffi 杯のコーヒー 
10.Det kjem ikkje på tale!これは 題外だ。 
11.Eg les eit brev.私は手紙 読みます。 
12.Svar, er du snill. えなさい。 
13.å kome for tidleg早く着 すぎる 
14.større og større ます大きくなる 
15.Korleis var skodespelarane?俳優はど でしたか?