50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.Wij hier.  
2.ovanfråvan  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år. ben al een jaar werkloos.  
4.han studerer i Berlinhij studeert in  
5.Han snakkar engelsk.Hij Engels.  
6.Kva er det på TV?Wat er op televisie?  
7.Kvar er nashorna?Waar zijn neushoorns?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.Kjem du frå Asia? u uit Azië?  
10.å tene på eit salmet winst  
11.tidleg på morgonenop de vroege ochtend / op de morgen  
12.særs mange folk veel mensen  
13.Kva er det på kino i kveld? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.det kan hende. kan zijn  
15.Når kjem toget til Amsterdam?Wanneer komt de trein in aan?