50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/04/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Hoe hoog de kosten?  
2.å sove rolegrustig  
3.Kan eg få rekninga?Mag ik de ?  
4.frå venstre mot høgrevan links naar  
5.I dag arbeider eg ikkje.Vandaag ik niet.  
6.å setje seg inn i bilenin auto gaan zitten  
7.etter mi meining mijn mening  
8.I dyrehagenIn de  
9.Sjå etter kva klokka er!Kijk op de klok laat het is!  
10.mindre og mindresteeds  
11.London er ein hovudstad. is een hoofdstad.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Waar het volgende tankstation?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Lente, ,  
15.til sals koop