50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/08/2021
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg leige ein båt her? Kan man en båt her?  
2.Uttalen din er veldig god.Uttalen er veldig bra.  
3.litt tålmodlitt  
4.Du kan ta trikken òg.Du kan også trikken.  
5.Januar, februar, marsJanuar, , mars,  
6.Du treng ein stor koffert. trenger en stor koffert.  
7.å ha undervisingå undervisning  
8.Kvar er slottet?Hvor er ?  
9.Eg likar den hagen der.Jeg liker den hagen .  
10.Eg kjem straks!Jeg straks.  
11.Eg treng eit (by)kart.Jeg et (by)kart.  
12.Ikkje gløym passet!Ikke glem .  
13.Eg vil gjerne leige ein bil.Jeg gjerne leie en bil.  
14.Dokteren kjem snart.Legen kommer .  
15.Er vatnet varmt? vannet varmt?