50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her.Vi her.  
2.ovanfrå  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.Jeg har vært i ett år.  
4.han studerer i BerlinHan studerer i .  
5.Han snakkar engelsk. snakker engelsk.  
6.Kva er det på TV? er det på TV?  
7.Kvar er nashorna? er neshornene?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Er det igjen til teateret?  
9.Kjem du frå Asia? du fra Asia?  
10.å tene på eit salå selge med  
11.tidleg på morgonen på morgenen  
12.særs mange folksvært mennesker  
13.Kva er det på kino i kveld?Hva er det kino i kveld?  
14.det kan hende.Det kan .  
15.Når kjem toget til Amsterdam?Når ankommer toget i ?