50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/30/2022
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg skal kjøpe frukt og grønsaker.Jeg kjøpe frukt og grønnsaker.  
2.Når går siste T-banen?Når går den T-banen?  
3.Kan du ta bagasjen min? du ta bagasjen min?  
4.Kva for buss går til sentrum?Hvilken går til sentrum?  
5.noko godt godt  
6.ei alvorleg ulukkeen alvorlig  
7.heile vekahele uka  
8.å drikke av eit glaså drikke av et  
9.den / det tredjeden / det  
10.Eg vil gjerne få ein omvisar som snakkar italiensk.Jeg ønsker guide som snakker italiensk.  
11.opp og ned og ned  
12.om ettermiddagenpå / om  
13.Vi leitar etter ein sportsbutikk.Vi leter etter en .  
14.Det er elevane.Det er .  
15.eg er ikkje svoltenJeg ikke sulten.