50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?Går an å leie dykkerutstyr?  
2.London ligg i Storbritannia.London i Storbritannia.  
3.Hovudet fyrst.Først .  
4.De lærer italiensk. lærer italiensk.  
5.Var det noko meir? det noe mer?  
6.Vil du ha poteter til?Vil du ha til?  
7.Har du ei bensinkanne?Har du en reservekanne bensin?  
8.han vil ikkje høyreHan vil ikke .  
9.rett veg tilden riktige til  
10.å pusse skorne pusse skoene  
11.Du kan berre køyre etter meg.Du kan bare etter meg.  
12.rett ved i nærheten av  
13.Berre køyr til endestasjonen.Bare til siste stopp.  
14.Når går neste tog til Paris?Når går neste tog Paris?  
15.Eg likar tomatar. liker tomater.