50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/25/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret? mye koster det i gebyr?  
2.å sove rolegå rolig  
3.Kan eg få rekninga?Kan få regningen?  
4.frå venstre mot høgrefra venstre høyre  
5.I dag arbeider eg ikkje.I dag jeg ikke.  
6.å setje seg inn i bilenå sette seg i bilen  
7.etter mi meiningetter min / mening  
8.I dyrehagenI  
9.Sjå etter kva klokka er!Se hva klokken er!  
10.mindre og mindrestadig  
11.London er ein hovudstad. er en hovedstad.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Hvor er bensinstasjon?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Våren, ,  
15.til salstil