50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/22/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Du må vente. må vente.  
2.ein gong til / på nytten gang / på nytt  
3.Her i landet er det for mange arbeidslause. i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.Køyr meg til denne adressa.Kjør meg til denne .  
5.Eg trur dette er min plass.Jeg tror er min plass.  
6.Hovudstadene er store og bråkete.Hovedstedene er store og .  
7.Vis meg det på kartet, er du snill. så snill å vise meg det på kartet.  
8.å gje seg i vegå begi seg på  
9.i fjelleti  
10.å poste poste  
11.å få tak i dokter / legeå få tak i lege  
12.å vinne sju-femå vinne sju fem  
13.Kor tung er pakka?Hvor tung er ?  
14.Den femte månaden er mai.Den femte er mai.  
15.mora