50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/02/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg få sjå papira dine? jeg få se papirene dine?  
2.Filmen var interessant.Filmen var .  
3.Ein billett til Madrid, takk.En billett Madrid.  
4.I morgon er det måndag.I morgen er det .  
5.Eg vil gjerne ha eit bord til ... personar.Jeg vil gjerne ha bord til ... personer.  
6.å ringje til politietå politiet  
7.Rom til leigerom til  
8.i starteni  
9.8 [åtte]8 [ ]  
10.i går kveldi kveld  
11.å vere trøyttå være trett /  
12.La meg vere i fred! meg være i fred!  
13.Skal vi dra til fjells?Skal vi dra til ?  
14.Eg likar mais.Jeg liker .  
15.sju, åtte, nisju, åtte,