50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/08/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byen byen  
2.Eg likar den parken der. liker den parken der.  
3.ein må arbeideman arbeide  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?Hvor kan jeg frimerker?  
5.Eg skal kjøpe ei bok.Jeg skal kjøpe ei .  
6.i ettermiddagi  
7.eg lurer på kviforjeg lurer på  
8.eit kvartal kvartal  
9.Skal vi gå på butikken? vi gå til butikken?  
10.Eg skal vise deg.Jeg skal deg.  
11.eg er varmJeg varm.  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.Jeg ville gjerne ha billigere.  
13.Ser du landsbyen der borte?Ser du landsbyen der ?  
14.Rett! / Det stemmer!Riktig! / stemmer!  
15.Det har skjedd ei ulukke.Det skjedd en ulykke.