50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/04/2023
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.utan tvil / tvillaustuten tvil /  
2.13 [tretten]13 [ ]  
3.Når sluttar omvisinga? slutter omvisningen?  
4.31 [trettiein]31 [ ]  
5.Kor er toalettet? er WC? / toalettet?  
6.Vi leitar etter eit apotek.Vi leter et apotek.  
7.framover  
8.Eg treng eit dobbeltrom.Jeg trenger et .  
9.å gjere reintå rense / å  
10.Filmen er heilt ny.Filmen helt ny.  
11.han kjem truleg ikkje i dagSannsynligvis kommer ikke i dag.  
12.12 [tolv]12 [ ]  
13.Dekka er svarte.Dekkene er .  
14.Kjellaren er nede.Kjelleren er .  
15.Eg synest det er stygt.Jeg det er stygt.