50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/07/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byentoda a  
2.Eg likar den parken der. gosto daquele parque ali.  
3.ein må arbeidetem que trabalhar  
4.Kor kan eg kjøpe frimerke? é que se pode comprar selos?  
5.Eg skal kjøpe ei bok.Eu quero comprar um .  
6.i ettermiddaghoje à  
7.eg lurer på kviforpergunto-me  
8.eit kvartalum  
9.Skal vi gå på butikken?Vamos a hipermercado?  
10.Eg skal vise deg.Eu .  
11.eg er varmestou calor  
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.Eu algo mais barato.  
13.Ser du landsbyen der borte?Estás a ver ali a ?  
14.Rett! / Det stemmer!Certo! / !  
15.Det har skjedd ei ulukke.Houve um .