50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/09/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her. здесь.  
2.ovanfrå  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.Я уже целый без работы.  
4.han studerer i Berlin учится в Берлине  
5.Han snakkar engelsk.Он по-английски.  
6.Kva er det på TV?Что показывают по ?  
7.Kvar er nashorna?Где ?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Билеты в театр ещё ?  
9.Kjem du frå Asia? из Азии?  
10.å tene på eit salПрибыльно  
11.tidleg på morgonenРанним  
12.særs mange folkОчень многие  
13.Kva er det på kino i kveld?Что идёт вечером в кино?  
14.det kan hende. быть  
15.Når kjem toget til Amsterdam? поезд прибывает в Амстердам?