50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


11/29/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret? составит комиссия?  
2.å sove roleg спокойно  
3.Kan eg få rekninga?Дайте, пожалуйста, .  
4.frå venstre mot høgre направо  
5.I dag arbeider eg ikkje.Сегодня я не .  
6.å setje seg inn i bilenСадиться машину  
7.etter mi meiningПо-  
8.I dyrehagen зоопарке  
9.Sjå etter kva klokka er!Посмотри на часы, время?  
10.mindre og mindreВсе  
11.London er ein hovudstad.Лондон столица.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Где тут заправка?  
13.45 [førtifem]45 [ пять]  
14.Våren, sumaren,Весна, ,  
15.til sals ...