50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/31/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Hur är avgifterna?  
2.å sove rolegsova  
3.Kan eg få rekninga?Kan jag få betala? / Kan jag få ?  
4.frå venstre mot høgre vänster till höger  
5.I dag arbeider eg ikkje.Idag arbetar inte.  
6.å setje seg inn i bilensätta sig i bilen / kliva i  
7.etter mi meining min åsikt / uppfattning  
8.I dyrehagen  
9.Sjå etter kva klokka er!Titta på klockan, hur mycket är!  
10.mindre og mindre mindre  
11.London er ein hovudstad. är en huvudstad.  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Var är närmaste ?  
13.45 [førtifem]45 [ ]  
14.Våren, sumaren,Våren, ,  
15.til salstill