50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/22/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg leige ein båt her? ขอ เรือที่นี่ได้ไหมครับ/คะ 
2.Uttalen din er veldig god.การออกเสียงของคุณ  
3.litt tålmodความอดทน  
4.Du kan ta trikken òg.คุณไป รถรางก็ได้ 
5.Januar, februar, mars กุมภาพันธ์มีนาคม 
6.Du treng ein stor koffert.คุณต้องใช้กระเป๋า ใหญ่! 
7.å ha undervisingมี  
8.Kvar er slottet? อยู่ที่ไหน 
9.Eg likar den hagen der.ผม/ดิฉัน สวนนั้น 
10.Eg kjem straks! /ดิฉันกำลังไป! 
11.Eg treng eit (by)kart.ผม/ดิฉัน แผนที่เมือง 
12.Ikkje gløym passet!อย่า หนังสือเดินทางนะ! 
13.Eg vil gjerne leige ein bil.ผม/ดิฉันต้องการเช่ารถ /ค่ะ 
14.Dokteren kjem snart.คุณหมอกำลัง  
15.Er vatnet varmt? ไหม