50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/06/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her. buradayız.  
2.ovanfrå  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.Bir yıldır .  
4.han studerer i BerlinBerlin’de öğrenim görüyor / Berlin’de araştırma yapıyor  
5.Han snakkar engelsk.O (erkek için) konuşuyor.  
6.Kva er det på TV?Televizyonda var?  
7.Kvar er nashorna? nerede?  
8.Er det att fleire billettar til teateret?Tiyatro için daha var mı?  
9.Kjem du frå Asia?Asya’dan mı ?  
10.å tene på eit salkârlı  
11.tidleg på morgonensabah / sabahları erkenden  
12.særs mange folk çok/çoğu kimse  
13.Kva er det på kino i kveld? bu akşam ne var?  
14.det kan hende.  
15.Når kjem toget til Amsterdam?Tren Amsterdam’a varıyor?