50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/01/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?Masrafları kadar?  
2.å sove roleg uyumak  
3.Kan eg få rekninga?Hesabı alabilir ?  
4.frå venstre mot høgresoldan sağa / soldan sağa  
5.I dag arbeider eg ikkje.Bugün .  
6.å setje seg inn i bilenarabaya  
7.etter mi meining  
8.I dyrehagen bahçesinde  
9.Sjå etter kva klokka er!Bak saat kaç !  
10.mindre og mindregittikçe az  
11.London er ein hovudstad.Londra bir .  
12.Kor er næraste bensinstasjon?Bir sonraki benzinlik ?  
13.45 [førtifem]45 [kırk ]  
14.Våren, sumaren, , yaz,  
15.til sals