50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/01/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg leige ein båt her? 这里能租用 艇吗? 
2.Uttalen din er veldig god. 的发音很好(准确)。 
3.litt tålmod稍 为 耐 心  
4.Du kan ta trikken òg.您也可以乘有轨电 。 
5.Januar, februar, mars ,二月,三月 
6.Du treng ein stor koffert.你需要 个大的提箱! 
7.å ha undervising 课 
8.Kvar er slottet? 在哪里? 
9.Eg likar den hagen der.我喜欢那 花园。 
10.Eg kjem straks!我 马 过 来 。 
11.Eg treng eit (by)kart.我需要一张城市地 。 
12.Ikkje gløym passet!不要忘了旅行护 ! 
13.Eg vil gjerne leige ein bil.我 想 辆 汽 车 。 
14.Dokteren kjem snart.医生 上就来。 
15.Er vatnet varmt?水暖和 / 暖吗?