50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/26/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Vi er her. 们在这里。 
2.ovanfrå  
3.Eg har vore arbeidslaus i eitt år.我失 已经一年了。 
4.han studerer i Berlin 在 柏 林 上 大 学 
5.Han snakkar engelsk.他讲英 。 
6.Kva er det på TV? 视上演什么? 
7.Kvar er nashorna?犀牛都 哪里? 
8.Er det att fleire billettar til teateret?剧院还有门 吗? 
9.Kjem du frå Asia? 自亚洲吗? 
10.å tene på eit sal卖 出 利 
11.tidleg på morgonen  
12.særs mange folk许 多  
13.Kva er det på kino i kveld?今晚电影院上演什 ? 
14.det kan hende.这 是 可 能 的 
15.Når kjem toget til Amsterdam?火车什么时 到达阿姆斯特丹?