50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


07/03/2022
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg skal kjøpe frukt og grønsaker.我想买水 和蔬菜。 
2.Når går siste T-banen?最后一班地铁什 时候开? 
3.Kan du ta bagasjen min? 拿 我 的 行 李 。 
4.Kva for buss går til sentrum?哪路公共 车开往市中心? 
5.noko godt 些 好 东 西 
6.ei alvorleg ulukke一 个 重 的 事 故 
7.heile veka 星 期 
8.å drikke av eit glas从 玻 杯 喝 
9.den / det tredje第 三 个 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) 
10.Eg vil gjerne få ein omvisar som snakkar italiensk. 要一个讲意大利语的导游。 
11.opp og ned 下 来 回 / 高 低 起 伏 
12.om ettermiddagen 午 / 下 午 
13.Vi leitar etter ein sportsbutikk.我们找一家体育用品商 。 
14.Det er elevane. 是学生。 
15.eg er ikkje svolten 肚 子 不 饿