50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/06/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Er museet ope på torsdagar? 物馆星期四开放吗? 
2.Eg skal til kiosken og kjøpe ei avis.我要 报刊亭去买报纸。 
3.Eg vil gjerne ha eit rom med dusj. 需要一个带淋浴的房间。 
4.Det er kjempebra! 好 了 ! 
5.Japan ligg i Asia. 本位于亚洲。 
6.klokka er nøyaktig fem.现 在 五 点 正 
7.å ha lyst til å乐 /  
8.Ho lærer russisk.他们学习 语。 
9.Gå til venstre ved hjørnet. 拐角往左拐。 
10.God morgon! / God dag!早 上 好 ! / 好 ! 
11.Den sjuande dagen er sundag.第七 是星期天。 
12.å brekke beinet 腿 
13.Kor lenge tek turen til Berlin?到柏 要行驶多久? 
14.Kan eg få kvitteringa?请您给我一 收据。 
15.å ha eigen bil有 自 己 的 车