50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Når er vi framme ved grensa?我们什么 候能到边境? 
2.5 [fem]5 [
3.Kor lenge har du vore sjuk?您 已 经 病 多 久 了 ? 
4.Ho er kvart over tre.现 在 是 三 一 刻 。 
5.Når begynner framsyninga?什么时候 演? 
6.Kan eg få det i små setlar?请您给 一些零钱。 
7.eg vil helst ha kaffi我 更 喜 喝 咖 啡 
8.Kor er batteriet?电池在哪 ? 
9.Eg skal kjøpe ei avis. 买份报纸。 
10.Eg treng eit skrivebord og ei hylle.我需要一个写字台和一 书架。 
11.tysk historie 历 史 
12.Der er det ein restaurant.那边有一家饭 。 
13.å ha det bra感 觉 好 
14.ikkje så sjeldan并 不 见 
15.Kor er pingvinane? 鹅都在哪里?