50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/07/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret?费用是 少? 
2.å sove roleg 睡 
3.Kan eg få rekninga?我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ? 
4.frå venstre mot høgre 到 右 
5.I dag arbeider eg ikkje. 天我不工作。 
6.å setje seg inn i bilen坐 到 汽 里 / 上 汽 车 
7.etter mi meining根 据 我 的 法 
8.I dyrehagen 动物园里。 
9.Sjå etter kva klokka er!看 看 表 , 已 经 多 了 ! 
10.mindre og mindre 来 越 少 
11.London er ein hovudstad.伦敦是一个首 。 
12.Kor er næraste bensinstasjon?最近的 油站在哪里? 
13.45 [førtifem]45 [四 五] 
14.Våren, sumaren, , 夏天 
15.til sals