50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/24/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kva er morsmålet ditt? 母语是什么? 
2.Slå deg ned! 您自便! 
3.ganske mykje 当 多 
4.Der er ein sofa og ein lenestol.那里是沙发 扶手椅。 
5.Ring politiet!您叫警察
6.noko pengar 些 钱 
7.Den sjuande månaden er juli.第七个月份 七月 
8.Eg vil gjerne ha to speilegg. 想 要 两 个 荷 包 蛋 。 
9.Lei for det, men eg kan ikkje i morgon.很抱 , 我明天不行。 
10.Babyen likar mjølk.这个婴儿 欢喝牛奶。 
11.Kan vi reservere billettar?能预定 影票吗? 
12.Likar du svinekjøt?你喜欢吃 肉吗? 
13.Han har ikkje tid.他没有 间。 
14.tre meter tjukk 米 厚 
15.Kva kostar billetten?一张车 多少钱?