50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


06/29/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kan eg få sjå papira dine?请出 您的证件! 
2.Filmen var interessant.电影 有趣 / 有意思。 
3.Ein billett til Madrid, takk. 要一张到马德里的票。 
4.I morgon er det måndag.明天是星期 。 
5.Eg vil gjerne ha eit bord til ... personar.请 要 张 ... 个 人 的 子 。 
6.å ringje til politiet 警 察 
7.Rom til leige有 房 屋 出  
8.i starten在 开  
9.8 [åtte]8 [
10.i går kveld昨 天 晚  
11.å vere trøytt 倦 
12.La meg vere i fred!别 吵 我 / 静 和 好 吧 ! 
13.Skal vi dra til fjells?我们要去山里
14.Eg likar mais.我喜欢 玉米。 
15.sju, åtte, ni , 八, 九