50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byen  
2.Eg likar den parken der. 喜欢那个公园。 
3.ein må arbeide 必 须 工 作 
4.Kor kan eg kjøpe frimerke?在哪里可 买到邮票? 
5.Eg skal kjøpe ei bok.我想买一本 。 
6.i ettermiddag 天 下 午 
7.eg lurer på kvifor我 扪 自 问 为 什 么 
8.eit kvartal 个 季 度 
9.Skal vi gå på butikken?我们 百货商店吗? 
10.Eg skal vise deg.我跳给 看。 
11.eg er varm 得 好 热 
12.Eg vil gjerne ha noko billegare.我 想 便 宜 些 的 。 
13.Ser du landsbyen der borte?你看 那里的村庄了吗? 
14.Rett! / Det stemmer!对 ! / 错 ! 
15.Det har skjedd ei ulukke.发生了一起 通事故。